Kırım Tatar Türkleri’nin Anavatanları Kırım’dan Sürgüne Gönderilmelerinin 70. Yıldönümü Hk.

Republic Of Turkey Ministry Of Foreign Affairs 18.05.2014

No: 150, 18 Mayıs 2014

Kırım Tatar Türk halkının 18 Mayıs 1944 yılında Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği tarafından sürgüne gönderilmelerinin 70. yıldönümünü hüzün ve teessürle hatırlıyoruz. Bundan 70 yıl önce bugün, çoğunluğu çocuk ve kadınlardan oluşan 250 bine yakın Kırım Tatar Türkü, gece yarısı silahlı askerlerce evlerinden alınıp, insan onuruna aykırı şartlarda yük vagonlarına doldurulmuş, aç ve susuz olarak anavatanlarından binlerce kilometre uzaklıktaki bölgelere doğru zorla sürülmüş, köklerinden koparılan bu insanların yarısı yolculuk boyunca ve vardıkları yerlerde maruz kaldıkları ağır şartlarda açlık, bakımsızlık ve hastalıktan hayatlarını kaybetmiştir.

Tarihteki bu büyük zulmün yol açtığı, bugün bir kez daha hatırlanan derin acılar, tüm Türk milletinin ortak hafızasında silinmez izler bırakmıştır. Sürgün nedeniyle hayatını kaybeden tüm soydaşlarımızı rahmetle anıyoruz.

Kırım Tatar Türk halkı, onyıllar sonra, (Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu liderliğindeki mücadelesi neticesinde) 1989 yılından itibaren anavatanlarına dönmeye başlamıştır. Bugün halen 100 bin’in üzerinde Kırım Tatar Türkü anavatanları Kırım’a dönememiştir.

Kırım Tatar Türklerine halen içinden geçmekte oldukları olağanüstü şartlarda, güçlü desteğimizi bu vesileyle bir kez daha ifade ediyoruz. Kırım Tatar Türk halkının bugün karşı karşıya oldukları imtihanı, birlik, bütünlük ve sükûnet içinde, demokratik ve barışçıl yöntemlerle aşacaklarına, bu suretle Kırım’daki varlıklarını devam ettirerek, hak ve menfaatlerini koruyacaklarına olan inancımızı yineliyoruz. Türkiye bunun sağlanması için üzerine düşen her türlü görevin gereğini yerine getirecektir.

Akif Menevşe Consul General
Sunday - Thursday

09:00 - 17:00

You can apply for consular affairs every day except Friday-Saturday between 8.30 am and 14.00 am in person.
1/1/2018 New Year
4/23/2018 National Sovereignty and Children's Day
6/14/2018 6/17/2018 Religious Holiday (Ramadan)
8/20/2018 8/24/2018 Religious Holiday (Sacrifice/Al-Adha)
9/23/2018 National Day of Saudi Arabia
10/29/2018 National Day