Portekizce Konuşan Ülkeler Topluluğu Zirvesi’nde Ülkemize Ortak Gözlemci Statüsü Verilmesi Hk.

Republic Of Turkey Ministry Of Foreign Affairs 23.07.2014

No: 248, 23 Temmuz 2014

Ülkemiz, 23 Temmuz 2014 tarihinde Doğu Timor’un başkenti Dili’de yapılan Portekizce Konuşan Ülkeler Topluluğu (CPLP) Zirve Toplantısı’nda anılan Teşkilat’a Ortak Gözlemci olarak kabul edilmiştir.

CPLP, Portekizce’nin yaygınlaştırılması, kalkınma alanında işbirliği tesis edilmesi ve üye ülkeler arasında siyasi ve diplomatik eşgüdüm sağlanması amacıyla 1996 yılında kurulmuştur. Angola, Brezilya, Cabo Verde, Doğu Timor, Gine Bissau, Mozambik, Portekiz ve Sao Tome ve Principe olmak üzere, yaklaşık 250 milyon nüfusa sahip, farklı kıtalardan sekiz ülkeyi kapsamaktadır. Bugünkü Zirve Toplantısı’nda Ekvator Ginesi'nin Topluluğa dokuzuncu üye olarak katılması karara bağlanmıştır.

CPLP, gerek Portekizce'nin dünya üzerindeki yaygınlığı, gerek üye ülkelerin zengin doğal ve beşeri kaynakları ile dört kıtayı birbirine bağlayan siyasi, ticari ve kültürel ağları nedeniyle, günümüzde uluslararası planda giderek dikkat çeken çok taraflı oluşumlardan biri haline gelmektedir.

CPLP üyesi ülkelerle ikili düzeyde iyi ilişkiler içinde olan Türkiye’nin, Ortak Gözlemci statüsüyle CPLP’yle de kurumsal ilişkiler oluşturması, dış politikamızın çok boyutluluğunu desteklemekte olup, ayrıca Afrika, Latin Amerika ve Asya-Pasifik bölgelerine açılım politikalarımızı tamamlayıcı bir nitelik taşımaktadır.

Bu itibarla, CPLP nezdindeki gözlemci üyelik statüsü, Türkiye'nin son yıllarda farklı coğrafyalarda geliştirmekte olduğu işbirliği ağlarının yeni bir halkasını oluşturmaktadır.

Akif Menevşe Consul General
Sunday - Thursday

09:00 - 17:00

You can apply for consular affairs every day except Friday-Saturday between 8.30 am and 14.00 am in person.
1/1/2018 New Year
4/23/2018 National Sovereignty and Children's Day
6/14/2018 6/17/2018 Religious Holiday (Ramadan)
8/20/2018 8/24/2018 Religious Holiday (Sacrifice/Al-Adha)
9/23/2018 National Day of Saudi Arabia
10/29/2018 National Day