Türkiye Ile Undp Arasında Bölgede Sürdürülebilir Kalkınmayı Desteklemek Için İmzalanan Anlaşma Hk.

Republic Of Turkey Ministry Of Foreign Affairs 20.06.2014

No: 202, 20 Haziran 2014

Bilindiği üzere, Birleşmiş Milletler (BM) ve ihtisas kuruluşları ile ilişkilerimiz son yıllarda büyük bir ivme kazanmıştır.

BM’in en önemli ihtisas kuruluşları arasında yer alan Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile işbirliğimiz bu kapsamda özel yer tutmaktadır.

Kalkınma alanında ekonomik ve sosyal çalışmalar yapan, ülkelerin kendi bünyelerine uygun kalkınma modelleri oluşturmalarına katkıda bulunan UNDP ülkemizde, yoksulluğun azaltılması; demokratik yönetişim; çevre ve sürdürülebilir kalkınma alanları olmak üzere üç ana başlıkta çok sayıda proje gerçekleştirmiştir.

Diğer yandan, Türkiye’nin en az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere yaptığı ve küresel ekonomik kriz dönemlerinde dahi artmaya devam ederek 2013 yılında 3,276 milyar Dolara ulaşan resmi kalkınma yardımları çok boyutlu dış politikamızın ayrılmaz bir parçası olmuş, bu suretle ülkemiz yükselen bir ekonomi ve donör olarak uluslararası planda UNDP için kalkınma işbirliği ortağı haline gelmiştir. Nitekim 2011’de UNDP ile imzaladığımız “Ortaklık Çerçeve Anlaşması” bu örgütle ilişkilerimizi derinleştirmiş ve ülkemizin küresel kalkınma ortağı konumunu tescil etmiştir.

UNDP Avrupa ve Bağımsız Devletler Topluluğu Bölgesel Merkezi’nin İstanbul’a taşınması kararı bu ortaklığımızın yeni bir aşamasını oluşturmuştur. Buna ilişkin anlaşma 27 Eylül 2013 tarihinde Sayın Bakanımız ve UNDP Başkanı Helen Clark tarafından imzalanmış, onay süreçlerinin tamamlanmasını takiben 1 Mart 2014 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bölgesel Merkez için İstanbul’da ofis tahsis edilmesi taahhüdümüz çerçevesinde bir bina belirlenmiş olup, önümüzdeki aylarda Merkez bu ofise taşınacak ve geniş bir coğrafyaya yönelik faaliyetlerini İstanbul’dan yürütecektir.

UNDP Bölgesel Merkezinin Avrupa ve BDT coğrafyasında gerçekleştireceği bölgesel program için Türkiye 5 yıl süreyle yılda 3 milyon Dolar katkı sağlamayı taahhüt etmiştir. Bu taahhüdümüzün yasal temelini oluşturmak üzere bugün Sayın Bakanımız ve UNDP Başkanı Helen Clark tarafından “Üçüncü Taraf Masraf Paylaşım Anlaşması” imzalanmış bulunmaktadır.

Akif Menevşe Consul General
Sunday - Thursday

09:00 - 17:00

You can apply for consular affairs every day except Friday-Saturday between 8.30 am and 14.00 am in person.
1/1/2018 New Year
4/23/2018 National Sovereignty and Children's Day
6/14/2018 6/17/2018 Religious Holiday (Ramadan)
8/20/2018 8/24/2018 Religious Holiday (Sacrifice/Al-Adha)
9/23/2018 National Day of Saudi Arabia
10/29/2018 National Day